Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

Academic training

2017 | Universitat Ramon Llull | Doctorat en Comunicació

2011 | Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Màster Universitari en Estratègia i creativitat publicitàries

1992 | Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universitat Autònoma de Barcelona | Llicenciatura Ciències de la Informació (Publicitat i Relacions Públiques)

Professional profile

Professional background

2020 - Present | Blanquerna - Universitat Ramon Llull | Director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting | Direcció de l'equip de coordinació

2015 - Present | Blanquerna - Universitat Ramon Llull | Coordinador del Màster en Estratègia i Creativitat Publicitàries | Coordinació de matèries i professorat

2014 - Present | Consultor estratègic | Consultoria d'estratègia, mitjans i marketing digital

2012 - 2020 | Blanquerna - Universitat Ramon Llull | Coordinador Grau Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting | Coordinació matèries i professorat

2011 - Present | Blanquerna - Universitat Ramon Llull | Professor | Professor

2009 - 2012 | DataPlanning | Director de Servei al client | Director d'equip de planificació, negociació i compra

2001 - 2009 | Mediaedge:cia | Supervisor de Planificació | Supervisor d'equip de planificació, negociació i compra

1999 - 2001 | Media Planning (actual Havas Media Group) | Director de Negociació i Compra de TV | Director d'equip de negociadors i compradors de TV

1996 - 1999 | Media Planning (actual Havas Media Group) | Cap de Planificació de Mitjans | Cap d'equip de Planificadors

1990 - 1995 | Media Planning (actual Havas Media Group) | Planificador de Mitjans | Planificador de mitjans

Awards

2017 | Universitat Ramon Llull | Premi Extraordinari de Doctorat | Tesi Doctoral

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Seminar IV. Introduction to Advertising, PR and Marketing Degree in Advertising, Public Relations and Marketing

Development of Projects Degree in Advertising, Public Relations and Marketing

Techniques in Media Planning Degree in Advertising, Public Relations and Marketing

Seminar VII: Agency-Advertiser Role I Degree in Advertising, Public Relations and Marketing

Strategy and Planning in Media Study Plan FCRI / Degree in Advertising, Public Relations and Marketing

Doctoral and Master's degrees

Audience analysis and strategic media planning Official Master in Advertising Strategy and Creativity

Communication Seminar Official Master in Advertising Strategy and Creativity

Final Master's Degree Project Official Master in Advertising Strategy and Creativity

University Master's Degree Seminar Official Master's degree in Art Direction in Advertising

University Master's Degree Seminar Official Master in International Journalism / Official Master in Cultural Production and Communication / Official Master's degree in Art Direction in Advertising / Official Master in Advertising Strategy and Creativity / Official Master in Advanced Journalism / Official Master in Film and Television Fiction. Production, Script and Realization

Research groups

Recognised/Established Researcher | Research Group on Strategy and Creativity in Advertising and Public Relations Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals

logo

Excellence is the future