OY0B0SR

NúriaOlivéBellés

nuriaob1@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Comunicació Audiovisual