Searcher

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

Declaració institucional de la URL

March 26, 2018#Institutional

Davant els empresonaments i detencions de polítics catalans que han tingut lloc en els darrers dies, la Universitat Ramon Llull, tal i com ja va fer el passat 3 de novembre, vol expressar la seva gran preocupació per la situació política i social que estem vivint.

Declaració institucional de la URL

Alhora que lamenta aquests esdeveniments ja que ens allunyen de la necessària solució política a una problemàtica que és de naturalesa política.

Continuem exigint el respecte més escrupolós als valors que sustenten totes les societats democràtiques i manifestem la decepció que no hagin fructificat les reiterades crides al diàleg fetes els darrers mesos.

Com a Universitat reiterem el nostre compromís en el foment de la convivència pacífica i allunyada de les confrontacions. Condemnem de manera explícita tota manifestació de violència i repetim la crida a tota la nostra comunitat a mantenir la serenitat, a respectar la pluralitat d’opcions i d’opinions, i a seguir treballant, tal i com expressa el nostre Ideari, “al servei de l’esperit cristià, al servei de Catalunya, i al servei d’una societat lliure, pluralista i democràtica”.

blanquerna logo rounded

Excellence is the future