CS0X1QI

MarionaCorcellesSeuba

marionacs@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

Doctorat en Comunicació

Grau en Psicologia

Grau en Educació Infantil

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1

Diploma d'Especialització Universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola

Grau en Educació Primària

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Mencions als graus de FPCEE