RG0B0AA

MarcRoigBadia

marcrb@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa