AO0S0LU

LluísAnyóSayol

lluisas@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Comunicació Audiovisual

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural