AO0S0LU

LluísAnyóSayol

lluisas@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Doctorat en Comunicació

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries