MO0S0ZL

Josep LluísMicóSanz

joseplluisms@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Periodisme

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting