SA0B0LR

JordiSeguraBernal

jordisb@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans

Doctorat en Psicologia

Grau en Psicologia