SA0B0LR

JordiSeguraBernal

jordisb@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Doctorat en Psicologia

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans