BT0D0NR

JordiBusquetDuran

jordibd@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Comunicació Audiovisual

Doctorat en Comunicació

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries