NO0R1SQ

JoaquinNogueroRibes

joaquimnr@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural