DN0M0ZV

JavierDuranMuñoz

xavierdm@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural