Searcher

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

Acte de Graduació Màsters Universitaris i Doctorat

November 3, 2016#University life

“El dia d’avui representa el final d’una etapa, però també el començament per a molts de vosaltres del vostre camí professional”

Acte de Graduació Màsters Universitaris i Doctorat

L’acte de graduació dels alumnes de màsters universitaris i doctorat va tenir lloc el passat 19 d’octubre a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. La cerimònia es va iniciar amb el parlament del degà de la Facultat, el Dr. Josep Gallifa, que va presentar els membres de la taula presidencial: la padrina de la promoció, la Dra. Teresa Anguera, el vicedegà d’estudis de postgrau i de recerca, Dr. Xavier Pujadas, i el director general de la Fundació Blanquerna, Dr. Andreu Ibarz.

El primer parlament de l’acte va ser a càrrec del degà, que va felicitar els alumnes per tota la feina feta durant aquest darrer any: “Enhorabona perquè arribeu al final d’un camí intens [...] Heu treballat molt fins arribar al dia d’avui i sou aquí pel resultat d’un esforç continuat, intensiu. Sou aquí molt merescudament. Podem avui celebrar-ho i recordar el camí que heu fet amb gran goig i una legitima satisfacció. Heu aconseguit una fita més en la vostra trajectòria personal, acadèmica i professional. Ja sou postgraduats en màsters universitaris o doctors. El dia d’avui representa el final d’una etapa, però també el començament per molts de vosaltres del vostre camí professional.”

El Dr. Gallifa va fer èmfasi en el procés de creixement personal i de la mateixa persona, tot recordant que era un dia de celebració i d’alegria compartida pels assistents.

També va adreçar uns consells als estudiants: “Sigueu professionals competents i complets, i poseu passió en tot allò que feu. [...] Sigueu honestos, ètics i bones persones. Persistiu davant de les dificultats i comuniqueu amb autenticitat: procureu ser coherents, donar testimoni, ser autèntics. Això us ajudarà a millorar la vostra professió. ”

El degà els va animar també a col·laborar i a no conformar-se, sinó a pensar en gran. “Aprecieu tot el que heu après, el que teniu, el que aneu fent en la vostra vida perquè és molt important el camí d’estimar els altres, de ser agraït

El Dr. Gallifa va finalitzar la seva intervenció parlant de buscar la veritat, de diàleg, de transformar les institucions, les organitzacions i la societat. “Desitjo que aquests valors de veritat, diàleg, transformació us acompanyin al llarg de tota la vostra vida professional i personal.”

Tot seguit, el degà va cedir la paraula a la padrina de promoció, la Dra. Mª Teresa Anguera, una persona referent en metodologia qualitativa i quantitativa.

La Dra. Anguera va iniciar el seu parlament felicitant els alumnes per haver arribat a aquest moment, ja que és un acte i una formació que marca una fita a les seves vides: “La formació de qualsevol estudiant que estima la seva carrera, que estima el màster, que estima el doctorat que ha decidit fer vol dir que té un clar interès, una claríssima projecció personal.”

També va fer unes petites reflexions demanant els estudiants que cada dia progressin i assoleixin fites, ja que la vida és un repte constant en què hem de vèncer dificultats i el camí de la recerca implica anar avançant, descobrint i trobant coneixements nous.

La padrina va animar els alumnes a destacar en algun aspecte, per donar el toc i la identitat a allò que cada un d’ells podrien estar pensant: “Possiblement s’ha escrit molt de tots els temes, però això us ha d’encoratjar a veure com cada vegada apreneu a documentar-vos millor, a saber filtrar i seleccionar i a saber, a partir d’allà, pensar amb la vostra proposta que és aquell llumí verd que us anirà guiant i que, poc a poc, us anirà permetent aprofundir en la línia de recerca que pugueu estar agafant. Tant si us dediqueu a una vida professional o de recerca, és molt il·lusionant el camí que teniu al davant“.

A continuació, va confessar als alumnes que tota la seva vida professional es resumia en 3 lletres: “Tenacitat, Valentia i Audàcia”, animant-los així a lluitar contínuament, a agafar el dia a dia com un repte i finalment, a tenir coratge per arriscar-se.

Tanmateix, Anguera va posar èmfasi en la importància d’una formació continuada, en el fet d’estar al dia i en el nodriment constant de l’esperit i del coneixement dels estudiants. També va destacar la importància de ser bons professionals, contribuint així a millorar la societat en què vivim i als nostres entorns més immediats aportant tot allò que puguem.

La padrina va acabar felicitant tots els alumnes per la feina ben feta. A continuació es va procedir a la imposició de beques als estudiants.

L’acte es va cloure amb una copa de cava, tot fent les fotos de record d’un acte tan destacat.

blanquerna logo rounded

Excellence is the future