MA7K0QV

Francisco JavierMedinaLuque

franciscojavierml@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Gestió Esportiva