SZ0W0WR

FerranSáezMateu

ferransm@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Relacions Internacionals

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Comunicació Audiovisual

Màster Universitari en Comunicació Política i Social