AR0T0AT

EsterAlmenarTaya

esterat1@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural