Searcher

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

El Dr. Josep Maria Garrell i Guiu, reelegit rector de la Universitat Ramon Llull

June 2, 2016#Institutional

El Patronat de la Universitat Ramon Llull Fundació es va reunir ahir al vespre per procedir a la renovació del rector d’aquesta Universitat.

Dr. Josep Maria Garrell i Guiu, rector de la URL

El Patronat, d’acord amb l’article 18.2 dels Estatuts de la URL, que estableixen que “el rector o rectora és designat i nomenat pel Patronat de la Fundació oïda la Junta de Govern”, ha acordat la renovació del Dr. Josep Maria Garrell i Guiu com a rector de la URL amb efectes a partir d’1 d’octubre de 2016, oïda la Junta de Govern de la URL que ha valorat positivament i de manera unànime la trajectòria de la URL en aquests darrers 4 anys.

D’aquesta manera el Dr. Josep Maria Garrell, doctor enginyer en Electrònica per la URL (1995) i professor catedràtic de la URL, complirà el seu segon mandat de 4 anys, d’acord amb els Estatuts de la URL. El Dr. Garrell va ser elegit per primera vegada rector de la URL el 25 de juliol de 2012 succeint la Dra. Esther Giménez-Salinas, i va prendre possessió del càrrec a principis d’octubre del 2012.

El Dr. Garrell va començar la seva trajectòria en la gestió de la Universitat l’any 1998 assumint l’encàrrec de delegat del rector per les TIC (2000-2002). A continuació va ocupar el càrrec de vicerector de Recerca i Innovació (2002-2010); de secretari general (2006-2012) i de vicerector de Política Universitària (2010-2012). En l’actualitat és vocal del Comitè Permanent de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

blanquerna logo rounded

Excellence is the future