SO7P1AA

DavidSimóPinatella

davidsp@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Psicologia

Grau en Educació Primària