JA0G0AA

Cristina IsabelJaraGarcia

cristinaijg@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans