SA0B1AS

CristinaSoldevillaBarbosa

cristinasb3@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FCS

Grau en Nutrició Humana i Dietètica