OY0C0EI

Catherine AnnOtey

catherineo@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Relacions Internacionals

Grau en Gestió de la Comunicació Global