MZ0S0XN

SóniaMartínezSolà

soniams0@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària

Grau en Gestió Esportiva

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Grau en Psicologia