Searcher

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

Ple de professorat i reconeixement als docents que compleixen 25 anys a Blanquerna

September 6, 2018#Institutional

Com és tradició, després de les vacances d’estiu, els professors de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL es van trobar a l’Auditori per preparar el nou curs acadèmic.

Ple de professorat i reconeixement als docents que compleixen 25 anys a Blanquerna

El degà de la Facultat, Sergi Corbella, va donar la benvinguda al professorat i va explicar algunes novetat. Entre elles, les noves reformes per a l’ampliació de l’aulari de la Facultat amb nous seminaris i aules, i els canvis d’ubicació d’alguns serveis.

A continuació, Corbella va donar la paraula al secretari acadèmic, Enric M. Sebastiani, qui va exposar els resultats obtinguts en la matriculació d’estudiants de grau per al curs 2018-19.

El següent a intervenir va ser el vicedegà d'Estudis de Postgrau i Recerca, Xavier Pujadas, que va explicar l’inici de la nova estratègia de Recerca i Transferència de Coneixement amb la creació de la nova OTRI de la Fundació Blanquerna. També va explicar que durant aquest curs es portarà a terme, per part de l’AQU, l’acreditació de tres Màsters Universitaris.

Tot seguit va donar la paraula a la vicedegana d'Educació i de Programes Internacionals, Anna de Monserrat, que va explicar el context i la situació actual dels estudis d’Educació, així com l’efecte directe que té la nova Prova d’Aptitud Personal (PAP) en la matriculació dels graus en Educació. També va destacar que, el passat juliol de 2018, el Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius va estar reconegut com a requisit per optar a ser director de centres educatius.

Finalment, la vicedegana d'Estudis Socials i de la Salut i d'Ordenació Acadèmica, Olga Herrero, va explicar la voluntat del centre d’enfortir l’Esport a Blanquerna tendint cap al lideratge de la formació superior en l’esport, i la construcció de sinergies de CAFE, Gestió Esportiva i el Màsters Universitaris esportius entre aquests estudis i amb empreses externes. També va destacar el compromís per part de l’Ajuntament de fer millores significatives a les instal·lacions del Centre Esportiu l’Hospitalet Nord.

Abans de la pausa, la responsable de Serveis Generals de la Facultat, Mercè Rodón, va explicar com es resoldrien les comandes del servei d’Abacus i el responsable de Gabinet de Promoció Professional i Alumni, Manel Noguera, va donar dades referent a la inserció laboral dels nostres estudiants de grau.

Després de la pausa, es va donar pas a un diàleg obert a càrrec del Dr. Josep Eladi Baños, el Dr. Jordi Riera i el Dr. Josep Gallifa com a moderador, sobre la metodologia docent i la innovació en el món universitari.

El matí va acabar amb un acte emotiu de reconeixement als onze professors que compleixen 25 anys a Blanquerna: la Dra. Montserrat Alguacil, el Dr. Josep Cabedo, el Dr. Victor Cabré, la Dra. Maribel Cano, la Dra. Montserrat Castelló, el Dr. Josep A. Castillo, la Dra. Susana del Cerro, el Dr. Ramon Echevarría, el Dr. Miquel Fabré, el Dr. Francesc Riera i el Dr. Francesc Torralba.

La Jornada de professorat va acabar, a la tarda, amb les reunions per estudis.

blanquerna logo rounded

Excellence is the future