Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )
Carlos Monte Salvador

Carlos Monte Salvador

[email protected]

Academic training

2017 | Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Doctor en Estudis Avançats en Comunicació

2013 | Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Màster Universitari en Ficció en cinema i televisió. Producció i realització

1989 | Facultad de Bellas Artes, Universitat de Barcelona | Llicenciat en Belles Arts

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Seminar IV. Pragmatic Fundamentals of the Language of Image and Sound Degree in Audiovisual Communication

New Media Degree in Advertising, Public Relations and Marketing / Degree in Journalism and Corporate Communication / Degree in Audiovisual Communication

Introduction to Audiovisual Communication Study Plan FCRI / Digital Media Degree / Degree in Advertising, Public Relations and Marketing / Degree in Journalism and Corporate Communication / Degree in Audiovisual Communication

Doctoral and Master's degrees

New perspectives of audiovisual production Official Master in Film and Television Fiction. Production, Script and Realization

From mise-en-scène to directing actors Official Master in Film and Television Fiction. Production, Script and Realization

Commercialization and distribution of audiovisual products Official Master in Advertising Strategy and Creativity / Official Master in Film and Television Fiction. Production, Script and Realization

logo

Excellence is the future