Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

Academic training

2012 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona | Doctorat en Relacions Internacionals

2001 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona | Postgrau en Cultura de Pau

2000 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona | Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració

Professional profile

Leadership, management or coordination positions

2016 - Present | Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) | Membre Junta de Govern | Membre Junta de Govern

2016 - Present | CIDOB | Investigador associat | Investigador associat especialista en Àfrica

Professional background

2019 - 2023 | Universitat Ramon Llull | Delegat del rector per l'impuls de l'Agenda 2030 | Impuls de l'Agenda 2030 a la URL i coordinació de la Comissió per a l'impuls de l'Agenda 2030 a la universitat

2017 - Present | Universitat Ramon Llull | Investigador Principal GLOBALCODES | Investigador Principal grup de recerca GLOBALCODES (Facultat de Comunicació i RRII Blanquerna-URL)

2015 - 2018 | Universitat Ramon Llull | Coordinador acadèmic | Coordinador acadèmic Facultat Comunicació i RRII Blanquerna-URL

2012 - 2015 | Universitat Ramon Llull | Vicedegà de Recerca i Relacions Internacionals | Vicedegà Recerca i RRII Facultat Educació social i Treball social Pere Tarrés-URL

2012 - 2015 | Universitat Ramon llull | Professor Contractat-doctor | Professor Facultat Educació social i Treball social Pere Tarrés-URL

2009 - 2012 | Universitat Ramon Llull | Professor Associat | Professor Facultat Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

2000 - 2006 | Escola de Cultura de Pau (UAB) | Investigador | Investigació conflictes Àfrica

International experience

2006 - 2008 | Fourah Bay College (University of Sierra Leone) | Professor | Professor Departament Pau i Conflictes

2006 - 2006 | Metges Sense Fronteres | Investigador | Investigació conflicte Sudan del Sud

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

International Political Structure Degree in International Relations

Final Degree Project Degree in International Relations

Seminar VI: Regional Studies II (Latin America and Caribbean or Sub-Saharan Africa) Degree in International Relations

Seminar VIII: Development of Projects Degree in International Relations

History of Contemporary Thought Digital Media Degree / Degree in Advertising, Public Relations and Marketing / Degree in Journalism and Corporate Communication / Degree in Audiovisual Communication

Seminar VI: Regional Studies II Degree in International Relations

Applied Methodology for Projects Degree in International Relations

Global Governance Study Plan FCRI / Degree in International Relations

Teory of International Relations Study Plan FCRI / Degree in Global Communication Management

International Political Structure Study Plan FCRI / Degree in International Relations

Doctoral and Master's degrees

Cultural Policies: Diverity and Communication Official Master in Cultural Production and Communication

Geopolitics of the Contemporary World and Global Governance Master of Advanced Studies in International Affairs

Global Governance Seminar Master of Advanced Studies in International Affairs

Conflict Analysis and Global Security Master of Advanced Studies in International Affairs

Sub-Saharan Africa Official Master in International Journalism

Research groups

Principal investigator | Globalization, conflicts, security and development Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals

logo

Excellence is the future