Blanquerna Ramon Llull University

Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

Academic training

2012 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona | Doctorat en Relacions Internacionals

2001 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona | Postgrau en Cultura de Pau

2000 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona | Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració

Professional profile

Leadership, management or coordination positions

2016 - Present | Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) | Membre Junta de Govern | Membre Junta de Govern

2016 - Present | CIDOB | Investigador associat | Investigador associat especialista en Àfrica

Professional background

2019 - 2023 | Universitat Ramon Llull | Delegat del rector per l'impuls de l'Agenda 2030 | Impuls de l'Agenda 2030 a la URL i coordinació de la Comissió per a l'impuls de l'Agenda 2030 a la universitat

2017 - Present | Universitat Ramon Llull | Investigador Principal GLOBALCODES | Investigador Principal grup de recerca GLOBALCODES (Facultat de Comunicació i RRII Blanquerna-URL)

2015 - 2018 | Universitat Ramon Llull | Coordinador acadèmic | Coordinador acadèmic Facultat Comunicació i RRII Blanquerna-URL

2012 - 2015 | Universitat Ramon Llull | Vicedegà de Recerca i Relacions Internacionals | Vicedegà Recerca i RRII Facultat Educació social i Treball social Pere Tarrés-URL

2012 - 2015 | Universitat Ramon llull | Professor Contractat-doctor | Professor Facultat Educació social i Treball social Pere Tarrés-URL

2009 - 2012 | Universitat Ramon Llull | Professor Associat | Professor Facultat Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

2000 - 2006 | Escola de Cultura de Pau (UAB) | Investigador | Investigació conflictes Àfrica

International experience

2006 - 2008 | Fourah Bay College (University of Sierra Leone) | Professor | Professor Departament Pau i Conflictes

2006 - 2006 | Metges Sense Fronteres | Investigador | Investigació conflicte Sudan del Sud

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

International Political Structure Degree in International Relations

Final Degree Project Degree in International Relations

Seminar VI: Regional Studies II (Latin America and Caribbean or Sub-Saharan Africa) Degree in International Relations

Seminar VIII: Development of Projects Degree in International Relations

Global Governance Degree in International Relations

Teory of International Relations Degree in Global Communication Management

History of Contemporary Thought Digital Media Degree / Degree in Advertising, Public Relations and Marketing / Degree in Journalism and Corporate Communication / Degree in Audiovisual Communication

International Political Structure Degree in International Relations

Seminar VI: Regional Studies II Degree in International Relations

Applied Methodology for Projects Degree in International Relations

Doctoral and Master's degrees

Cultural Policies: Diverity and Communication Official Master in Cultural Production and Communication

Global Governance Seminar Master of Advanced Studies in International Affairs

Sub-Saharan Africa Official Master in International Journalism

Research groups

Principal investigator | Globalization, conflicts, security and development Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals

logo

Excellence is the future