Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )
Francisco Javier Linde Cot

Francisco Javier Linde Cot

[email protected]

Academic training

2010 | Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid | Màster en Alt Rendement

2009 | Universitat De Barcelona | Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

2005 | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Universitat de Vic | FISIOTERÀPIA

Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, Universitat de Barcelona | Master en activitat física i salut

Professional profile

Professional background

2021 - Present | Leading Physio Courses | Co-director

2017 - Present | Invisible Training | Director CEO

2014 - Present | Futbol Club Barcelona | Coordinador departament fisioteràpia, fisioterapeuta i readaptador

2012 - 2014 | RCDE | Fisioterapeuta i Readaptador | Fisioterapeuta i readaptador

2011 - 2017 | Sportwell | Co-director

2006 - 2012 | CAR SANT CUGAT | Fisioterapeuta i Readaptador

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Rehabilitation and Functional Readjustment Degree in Sports Sciences

Functional re-adaptation to physical exercise Degree in Sports Sciences

blanquerna logo rounded

Excellence is the future