Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

Academic training

2012 | Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación Jordi Rubio i Balaguer, Universitat de Barcelona | Doctora en Documentació

2007 | Universitat Oberta De Catalunya | Especialista en planificació de serveis i projectes d'informació

2007 | Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación Jordi Rubio i Balaguer, Universitat de Barcelona | Diploma d'Estudis Avançats

2005 | Universitat Oberta De Catalunya | Llicenciada en Documentació

1984 | Escuela Universitaria de Enfermería, Universitat de Barcelona | Diplomatura en Infermeria

Professional profile

Leadership, management or coordination positions

2020 - Present | T2DI: Comissió de transferència tecnològica, digitalització i innovació - COIB | Coordinació del grup

2020 - Present | GHenderS: Global Health Gender and Society - URL

2019 - Present | COVIDWarriors | Col·laboradora

2016 - 2020 | GRECS: Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut | Investigadora | Recerca en innovació docent

2016 - Present | SCSD: Societat Catalana de Salut Digital | Membre de la Junta Directiva

2011 - 2015 | GICS: Grup de Treball de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut - COBDC

Professional background

2018 - 2019 | Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramón Llull | Coordinadora curs | Coordinar la docència i la comunicació de les persones involucrades en el curs

2018 - Present | Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramón Llull | Directora del Grau en Infermeria | Gestió del Grau en Infermeria i docència

2017 - 2018 | Escola Superior d'Infermeria del Mar-UPF | Docent | Docència de l'assignatura Salut Digital

2016 - 2018 | Escola Superior d'Infermeria del Mar-UPF | Docent | Docència d'Estructura i Funció del Cos Humà I i II (infermeria)

2016 - 2018 | Escola Superior d'Infermeria del Mar-UPF | Coordinadora relacions internacionals | Gestió de la mobilitat d'estudiants i professorat

2016 - 2018 | Escola Superior d'Infermeria del Mar-UPF | Coordinadora de curs | Coordinar la docència i la comunicació de les persones involucrades en el curs

2011 - 2018 | Universitat de Barcelona | Docent | Docència de Cerca d'Informació Científica (Màster d'anestèsia, Màster d'infermeria quirúrgica; Màster infermeria cardiovascular; Màster d'urgències)

2010 - Present | Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramón Llull | Docent | Docència de Cerca Documental i Comunicació Científica (Infermeria, Fisioteràpia); Infermeria Clínica 2 (Infermeria); Fisiopatologia (Farmàcia)

1984 - 2016 | Fundació Puigvert | Infermera | Infermera d'anestèsia i reanimació

Other

2019 - Present | Universitat de Vic | Tribunal Tesi Doctoral

2017 - Present | Universitat Rovira i Virgili | Tribunal Tesi Doctoral

2017 - Present | Universitat de Barcelona | Tribunal Tesis Doctoral

2015 - 2016 | UAB | Tutorització TFM | Intervenció en pacients pre fràgils en el Consorci Sanitari de Terrassa

2015 - 2016 | Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramón Llull | coordinació projecte Innoevent

2014 - 2015 | UAB | Tutorització TFM | Plataforma web pel control de l'embaràs

2013 - 2014 | UAB | Tutorització TFM | Utilidad de una aplicación web para la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

2013 - 2014 | UAB | Tutorització TFM | Impacto de la implementación de los sistemas de información hospitalarios en la prestación de cuidados

Publications

Pilar González Gálvez (2022). Xarxes socials com a suport a les funcions d'intel·ligència. Editorial Académica Española.

Olga Canet y Pilar González (2016). El plan de pràcticum en enfermería. Elementos operativos y orientadores en el aprendizaje. McGrawHill.

Pilar González Gálvez (2014). Búsqueda Bibliográfica. Anestesia, reanimación y tratamiento del dolor. Universitat de Barcelona.

Pilar González Gálvez (2014). Búsqueda Bibliográfica. Universitat de Barcelona.

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Document research and scientific communication Nursing EHEA Degree

Health sciences seminar Nursing EHEA Degree

Clinical nursing 2 Nursing EHEA Degree

End-of-degree project Nursing EHEA Degree

Research groups

Assistant Researcher | Global Health, Gender and Society Research Group Institut de Rececerca en Salut

blanquerna logo rounded

Excellence is the future