Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )
Noemi Cuenca Quesada

Noemi Cuenca Quesada

[email protected]

Academic training

2016 | Facultad de Biología, Universitat de Barcelona | Màster en Agroecologia

2011 | Universitat De Les Illes Balears | Màster en Nutrició i Qualitat dels aliments

2006 | Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Europea de Madrid | Curso en Experto Universitario en el cuidado integral del paciente ostomizado

2005 | Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Diplomatura de Nutrició humana i dietètica

2003 | Universitat Autònoma De Barcelona | Postgrau en Dietètica i Nutrició

2002 | Universitat Autònoma De Barcelona | Diplomada en Infermeria

Professional profile

Professional background

2022 - Present | ABS Vilanova III CAPI Baixa Mar | Dietista-Nutricionista | Dietista-Nutricionista comunitària

2015 - 2016 | Universitat de Lleida | Docent col·laboradora | Professora

2009 - 2022 | Grup Mèdic Garraf | Dietista-Nutricioniosta | Consulta de Nutrició

2008 - Present | Universitat Oberta de Catalunya | Professora | Professora col·laboradora

2006 - 2008 | Hospital Sant Antoni Abat | Dietista-nutricionista | Dietista-Nutricionista (Unitat de Medicina Esportiva

2005 - Present | Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna | Associada / Professora / Coordinadora de pràctiques | Professora i coordinadora de pràctiques del Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Other

2008 - Present | Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna | Coordinadora de pràctiques del Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Coordinadora de pràctiques del Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Publications

Marta Anguera, Àngels Geis, Roser Vendrell, Jaume Iglesias i Noemi Cuenca . Com han de menjar els infants i adolescents. Aspectes psicosocials i nutricionals de l'alimentació. .

Noemí Cuenca i Cristina Subías . ¿Cómo se realiza el tratamiento nutricional en un caso oncológico?. UOC.

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Dietetics 2 Human Nutrition and Dietetics EHEA Degree

Diet therapy 2 Human Nutrition and Dietetics EHEA Degree

External practice 1 Human Nutrition and Dietetics EHEA Degree

Professionalising seminar 1 Human Nutrition and Dietetics EHEA Degree

Professionalising seminar 2 Human Nutrition and Dietetics EHEA Degree

End-of-course project Human Nutrition and Dietetics EHEA Degree

ENG/Prácticas académicas extracurriculares 6. Human Nutrition and Dietetics EHEA Degree

ENG/Prácticas académicas extracurriculares 7. Human Nutrition and Dietetics EHEA Degree

ENG/Prácticas académicas extracurriculares 14. Human Nutrition and Dietetics EHEA Degree

External practice 2 Study Plan FCS / Human Nutrition and Dietetics EHEA Degree

ENG/ Prácticas académicas extracurriculares 12. Study Plan FCS / Human Nutrition and Dietetics EHEA Degree

logo

Excellence is the future