Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

Academic training

2015 | Universitat De Lleida | Màster oficial en Gestió Esportiva

2010 | Universitat De Barcelona | Grau en CAFE

Universitat De Lleida | Doctorat en gestió esportiva

Professional profile

Leadership, management or coordination positions

2018 - 2019 | 1r congrés de l'esport a les grans ciutats | Organitzador i membre del comitè científic i comitè organitzador | Organitzador

Professional background

2021 - 2022 | Itik consultoria d'esport i oci | Consultor | Consultor

2020 - 2021 | Universitat de Barcelona [INEFC] | Professor | Professor

2018 - 2022 | Consultoria | Soci i consultor | Consultoria esportiva

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Final degree project Degree in Sports Sciences

Practicum II Degree in Sports Sciences

Seminar VII Degree in Sports Sciences

Seminar VIII Degree in Sports Sciences

Seminar VI Degree in Sports Sciences

Seminar III Degree in Sport Management

Seminar IV Degree in Sport Management

Information systems and technologies applied to management Degree in Sport Management

Seminar VII Degree in Sport Management

Practicum II Degree in Sport Management

logo

Excellence is the future