Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )
Gema Aubarell Solduga

Gema Aubarell Solduga

[email protected]

Academic training

2009 | Universitat Oberta De Catalunya | Posgrau Programa Direcció General

1990 | LLicència Especial en estudis europeos. Secció Política.Grau cientígic

1988 | Llicenciatura Ciències Polítiques i Sociologia

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Practicum Degree in International Relations

Seminar VII: Internship Follow-up Degree in International Relations

logo

Excellence is the future