Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )
Olga Viridiana Arreola Garcia

Olga Viridiana Arreola Garcia

[email protected]

Academic training

2021 | Facultad de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona | Doctorat en cirurgia ciències morfològiques. Otorrinolaringologia

2014 | Escola Universitària Del Maresme | Màster en cronicitat i dependència

2003 | Màster en Reorganització Funcional del Cervell

1993 | Llicenciada en Teràpia de Comunicació Humana (homologat pel Ministerioa Diplomada en Logopèdia)

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Brain functions Degree in Speech and Language Therapy

Disorders, exploration and intervention of swallowing disorders Degree in Speech and Language Therapy

logo

Excellence is the future