Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )
Diana Al-Rahmoun Font

Diana Al-Rahmoun Font

[email protected]

Academic training

2016 | Facultad de Filología, Universitat de Barcelona | màster en construcció i representació d'identitats culturals

2014 | Facultad de Filología, Universitat de Barcelona | Estudis àrabs i hebreus

Professional profile

Professional background

2020 - 2021 | ESADE-Universitat Ramon Llull | profesora associada | profesora d'àrab estàndard modern

2016 - Present | Blanquerna-Universitat Ramon Llull | professora associada | profesora d'àrab estàndard modern

2012 - 2016 | Cadmus Escola d'Àrab | professora | profesora d'àrab estàndard modern i de dialecte llevantí

2012 - 2014 | TV3 | Traductora freelance | Traducció per al programa 30 minuts de TV3

2011 - 2012 | Escola Guiu | Professora | Professora de llengua espanyola per estrangers

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Language III. Arabic 1 Degree in Global Communication Management

Language VI: Arabic 4 Degree in Global Communication Management

Language IV: Arabic 1 Degree in International Relations

Language VII. Arabic 4 Degree in International Relations / Degree in International Relations

logo

Excellence is the future