Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural
Durada 1 any
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Lluís Anyó
CoordinacióMarc Roig
Preinscripció Oberta
Preu 7916.65€
masters-universitarisMCLP

Objectius formatius generals del Màster Universitari

 • Capacitat d’anàlisi crítica de la cultura contemporània i els seus productes.
 • Capacitat per a comunicar-se en els llenguatges de la cultura mediàtica.
 • Coneixement de les polítiques culturals des de les vessants local, nacional i internacional.
 • Coneixement i habilitat en l’ús de les eines de planificació i màrqueting en projectes culturals.
 • Coneixement de l’estructura general dels diferents sectors i mercats culturals.
 • Capacitat per a desenvolupar projectes d’identitat i comunicació corporativa i difusió de projectes culturals.
 • Coneixement i capacitat per a portar a terme estudis de públics a partir de les teories de la sociologia de la cultura i els estudis culturals.
   

Competències específiques

 • Coneixement de la cultura i els llenguatges contemporanis en relació a la producció cultural, i capacitat d’anàlisi crítica de la cultura per a l'avaluació qualitativa dels projectes i els equipaments culturals.
 • Coneixements dels fonaments i tendències de les polítiques culturals i de comunicació a nivell nacional i internacional i capacitat per a l’avaluació de projectes culturals des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • Coneixement quantitatiu i qualitatiu de les principals tendències en els mercats culturals tant des d’una visió històrica com des de la perspectiva de la convergència digital.
 • Coneixement de les principals fonts i mecanismes de finançament de les produccions culturals.
 • Capacitat en la gestió de continguts i programació cultural.
 • Capacitat per a formular estratègies a partir de l’anàlisi dels mercats i els territoris i capacitat per a l’ús de les eines del màrqueting cultural.
 • Capacitat per interpretar i desenvolupar els conceptes propis dels estudis culturals i la sociologia de la cultura per a la planificació i avaluació d’estudis de públics.
 • Capacitat per a organitzar i elaborar pressupostos per a projectes o produccions culturals.
 • Assimilar els procediments de gestió de la producció de campanyes de publicitat,
 • Assimilar el paper dels mitjans de comunicació en el desenvolupament dels projectes culturals i conèixer les principals eines de difusió i relacions públiques en el sector cultural.


Sortides professionals

 •  Gestió d’equipaments i serveis culturals públics i privats.
 •  Gestió d’associacions i fundacions culturals.
 •  Gestió d’empreses culturals.
 •  Producció i distribució audiovisual.
 •  Producció i distribució musical i discogràfica.
 •  Producció i distribució teatral.
 •  Producció i distribució multimèdia.
 •  Organització i producció d’exposicions.
 •  Organització d’esdeveniments i actes d’empresa.
 •  Consultoria i auditoria en l’àmbit cultural.

En definitiva aquest Màster Universitari capacita per a la gestió de produccions en l’àmbit de la cultura i la seva comunicació, en l’itinerari professional, i per a l’anàlisi i reflexió al voltant dels productes culturals, en l’itinerari de recerca.
 

Camps d’estudi:

 • Sociologia de la cultura i estudis culturals.
 • Política cultural.
 • Comunicació i narrativa audiovisual i digital
 • Planificació i màrqueting dels projectes culturals.
 • Dimensió i estructura dels sectors culturals.
 • Sistemes i processos de la Publicitat i les Relacions Públiques en Cultura.
 • Periodisme Cultural.