Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster en Global Communication Leadership

Preinscripció oberta

Classe GCM, biblioteca fcri
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Anglès
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  14 d’octubre del 2024
 • Torn
  Tarda
 • Horari

  De dilluns a dijous, de 18 a 21 h

 • Places
  35
 • Localització

  Blanquerna-URL - Plaça Joan Coromines. 08001 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

A qui va dirigit

Tens el compromís, la passió per la comunicació i la set de coneixement per unir-te al nostre programa? Busquem llicenciats en comunicació i professionals amb ganes de millorar les seves habilitats en els perfils relacionats amb la comunicació més demandats. Mitjançant una metodologia innovadora basada en projectes aplicats, la innovació i classes teòriques, a més d'habilitats pràctiques i interpersonals, et prepararem per als llocs de treball del futur.

Escales de la Facultat de Ciències de la Salut

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

La llarga trajectòria de l’equip docent de la Facultat i el seu contacte permanent amb la realitat professional ha permès una adaptació constant dels coneixements impartits.

Gestió global de negocis i comunicació

Coneixement dels models de negoci de les marques internacionals i el paper de la gestió de la comunicació en cadascuna d'elles. Estudis d'estratègies empresarials globals, finances i analítica, amb una atenció especial al paper de les dades i la intel·ligència empresarial.

Gestor de producte global

Vetllar perquè un producte o servei (en el sentit més ampli) respongui a les necessitats i preferències del mercat objectiu. Connecta el desenvolupament de productes amb el màrqueting per fer possible la identificació de segments d'audiència, la realització d'investigacions d'usuaris i proves de productes i la promoció de campanyes de posicionament, missatge de marca i màrqueting.

Gestor estratègic de marca

Supervisar el desenvolupament i l'execució d'una estratègia de marca per a una organització o producte. És a dir, alinear la imatge i la identitat de marca des d'una perspectiva corporativa i de consumidor.

Si tries el màster en Communication: brand, product and management de Blanquerna tries...

Un futur laboral assegurat.

Reforçar el teu perfil professional a l'estranger, o en una empresa que opera globalment o en un context intercultural.

Desenvolupar una mentalitat directiva en perfils professionals relacionats amb la comunicació.

Conèixer les tendències de futur i les innovacions en l'àmbit de la comunicació internacional.

Preparar-te per treballar en els llocs directius i relacionats amb la comunicació més demandats.

Treballar el pensament estratègic i entendre el seu impacte en les empreses i institucions que operen a escala global.

Pràctiques professionals facilitades per la Facultat en empreses líders del sector.

Equip de professorat compost per destacats professionals en actiu.

Atenció personalitzada; formació de qualitat en grups reduïts.

Orientació de carreres professionals en finalitzar els estudis i suport de la xarxa Alumni Blanquerna.

Estudiants a classe FCRI

Les dades de l'excel·lència

89%

d'inserció laboral

(dada general Facultat, AQU)

1.500

convenis amb empreses

58

convenis universitaris internacionals

100%

impartit en anglès

Notícies

Informació acadèmica

alumnes amb parasol

Pla d'estudis

El nostre programa t'ofereix l'especialització que necessites per assolir una carrera d'èxit en una àmplia gamma d'àmbits de gestió i comunicació globals. Combina projectes aplicats amb classes d'innovació i habilitats professionals i interpersonals, així com pensament estratègic, negoci i gestió.

Gestió Global de Negocis i Comunicació:

Teoria i innovació (3ECTS)
Coneixement, habilitats professionals i eines (3ECTS)
Soft skills (3ECTS)
Projecte Aplicat (3 ECTS)


Product Manager Global:

Teoria i innovació (3ECTS)
Coneixement, habilitats professionals i eines (3ECTS)
Soft skills (3ECTS)
Projecte Aplicat (3 ECTS)

Strategic Brand Manager:

Teoria i innovació (3ECTS)
Coneixement, habilitats professionals i eines (3ECTS)
Soft skills (3ECTS)
Projecte Aplicat (3 ECTS)

Projecte Final de Màster (10 ECTS)
Pràctiques (12 ECTS)

Esquema màster FCRI international comm

Pràctiques en International Communication

Les pràctiques externes en empreses o institucions són un element clau del nostre procés de formació. Suposen un contacte directe de l'estudiant amb l'àmbit professional en el qual pot aplicar els coneixements que va adquirint a la universitat. Les pràctiques faciliten a l'alumnat una visió global de la comunicació i de les dinàmiques de funcionament del mitjà, empresa o institució on estigui en període de pràctiques. La Facultat té conveni amb més de 1.200 empreses on els alumnes es preparen per enfrontar-se al món laboral.

Un entorn de pràctiques totalment adaptat als teus interessos i a la teva disponibilitat

A partir de les entrevistes amb l'alumnat, cada curs establim nous convenis de col·laboració amb empreses i organitzacions directament relacionades amb l'àmbit professional del màster. El període de pràctiques s'ajustarà de manera personalitzada a les característiques de cada estudiant, tant des del punt de vista acadèmic com de disponibilitat.

Objectius de les pràctiques

Aplica les teves noves habilitats en un entorn de treball real

Especialitza't en el sector o mercat de la teva preferència

Amplia la teva xarxa i millora la teva marca personal

Pràctiques a la FCRI

El màster garanteix que cada estudiant podrà fer pràctiques en una empresa en posicions relacionades amb el seu sector.

Cada estudiant tindrà un/a tutor/a del màster que vetllarà pel compliment dels objectius i l'aprofitament de les pràctiques.

On pots fer les pràctiques

Treball Final de Màster

La tesi és una manera de comprovar la capacitat dels estudiants per integrar els aprenentatges adquirits al llarg del programa del màster (tant materials com instrumentals: argumentació, anàlisi crítica, treball autònom) i l'estudi en profunditat d'una de les seves àrees de coneixement.

El Treball Final de Màster et permet aplicar a un cas real tots els coneixements adquirits durant les classes, els projectes aplicats i les pràctiques.

El Treball Final de Màster s'ha de desenvolupar dins d'una de les àrees abordades en el màster (Gestió Global de Negocis i Comunicació, Gestor de Producte Global, Gestor Estratègic de Marca). El treball ha d'incloure una anàlisi original, a través de la qual l'estudiant pugui explorar les habilitats i els coneixements esmentats, aplicant-los a un cas real o bé analitzant tendències professionals futures. Cada alumne acordarà amb el seu tutor les metes i objectius específics del TFM. Es recomana que els estudiants ho decideixin durant els primers mesos del màster, de manera que els seus tres projectes aplicats estiguin relacionats amb l'objectiu general del TFM.

La tesi s'entén com un procés evolutiu sota la direcció del director de tesi. Aquest procés consta de quatre fases consecutives (cadascuna de les quals aporta coneixements i habilitats rellevants per a l'aprenentatge dels estudiants): formació, preparació, escriptura i defensa oral.

El seguiment de la tesi es fa mitjançant tutories periòdiques amb el professor que la dirigeix, que inclouen l'aprovació final de la recerca bibliogràfica i la recollida de dades, la discussió del projecte amb el director i la redacció del text en si.

La nota de la tesi es dona en un únic informe, però es calcula en dues parts: avaluació de la tesi per part del director (50 % de la nota) i avaluació de la tesi per part d'un tribunal format per tres membres, preferentment del professorat del màster mateix, així com possibles experts externs (50 % de la nota).

Projecció professional

El màster en Comunicació Internacional té una àmplia trajectòria professional, amb una oferta laboral molt diversa.

fcri stock

Gestor de producte global

fcri stock

Gestor estratègic de marca

fcri stock

Gestor de comunicacions

fcri stock

Especialistes en màrqueting

Empreses que confien en el nostre alumnat de màster

Apartool · African Federation for Emergency Medicine · EADA · Expansoo · Interprofit · Just For Fun 360 · Play the game Agency · Qnary · Pauta Media · Raventós I Blanc (can Sumoi) · Sampling Innovations Europe · Sistemes de Restauració de Catalunya · The Label Edition · The Rendon Group · Value Retail Management Spain (La Roca Village) · British Chamber of Commerce · Futbol Club Barcelona · Laboratorios Ferrer Infernacional · The Label Edition · Galeria Mayoral · Acos Alliance · Mes Advocats · Bové Montero · Pierre & Vacances · UNHCR · Rabat · TOUS Aigües de Barcelona · Lima Appareil · Bocetto

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Director

Procés de sol·licitud

Per accedir a l’ensenyament de màsters i diplomes d’especialització universitària cal tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior. També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis. Així mateix, hi ha la possibilitat que hi puguin accedir persones no titulades que, per raó de la seva trajectòria professional o personal, es considera que tenen la capacitat per seguir els cursos. En aquests casos, el títol que obtindran serà d’extensió universitària.

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat. Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Currículum Vitae

Aquest procés és gratuït. En el moment de formalitzar la preinscripció, s’obtindrà el resguard corresponent en què s’indicaran el codi (CIB) i les dades de preinscripció.​

Admissió

Un cop realitzada la preinscripció, es proposarà al candidat/a una data per fer una entrevista amb el director/a o el coordinador/a del màster, qui valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció de l'alumnat es tindrà en compte:

 • Expedient acadèmic
 • Entrevista personal
 • Experiència professional

Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau. Un cop comunicada l’admissió, el candidat/a haurà d'abonar 100 € en concepte de reserva de plaça a través del mateix aplicatiu pel qual es va fer la preinscripció. El pagament d'aquest import es considerarà una reserva de plaça i es descomptarà del preu total de la matrícula del curs quan es formalitzi. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial. La quantitat abonada en concepte de reserva de plaça no es retornarà en cap cas, excepte si s'anul·la el curs.

Matrícula

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al màster. La data de la matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. Si l’estudiant abandona el curs, no se li retornarà en cap cas l’import de la matrícula. La Facultat es reserva el dret a anul·lar aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matrícules necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula es retornarà íntegrament.

Documentació que caldrà aportar:

 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol o fotocòpia compulsada del títol dels estudis universitaris cursats.
 • Certificació acadèmica oficial (relació d’assignatures cursades amb la seva qualificació).
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària. Si s’opta pel fraccionament, l’estudiant haurà de fer efectiu el 33,3 % el cost total dels crèdits matriculats durant els dos dies laborables següents a la formalització de la matrícula, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no pot ser domiciliat. El 66,4 % restant es reparteix en dues mensualitats, al gener i al març, mitjançant domiciliació bancària que caldrà aportar en el moment de la matrícula.

Els màsters en Programes de Televisió d’Entreteniment i en Música i So per a projectes d’entreteniment de Gestmusic poden fraccionar el pagament en 5 quotes (quota matrícula 50 %, 15 %, 15 % i 10 %, 10 %). El primer rebut es fa efectiu en el moment de la matrícula per transferència i la resta es fracciona de novembre a febrer a través de domiciliació bancària.

Els alumni de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Les matrícules d’honor obtingudes el quart curs de grau no són bonificables en els màsters propis i postgraus. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau. És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats*; el 50 % restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

Preu curs 2024-2025

8.650,2 €
Preu del curs complet
160 €
Preu per crèdit
Aules d'inormàtica

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur