Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

Academic training

2004 | Universitat Oberta De Catalunya | Máster en Neurociències i Salut Mental

1991 | Facultad de Filosofía y Letras, Universitat Autònoma de Barcelona | Doctor en Filosofia i Lletres-Ciències de l'Educació

1988 | Facultad de Ciencias de la Educación, Universitat Autònoma de Barcelona | Filosofia i Lletres

Professional profile

Professional background

2001 - 2003 | Universitat Oberta de Catalunya | Directora Estudis de Psicopedagogia

1997 - 2003 | Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera | Co-Directora Máster de Clínica en Salut Mental

1997 - 1997 | Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera | Directora Posgrau Directora del Posgrau Els contextos institucionals en la pràctica psicopedagògica.

1991 - 1995 | Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport-Blanquerna Universitat Ramon Llull | Vice-degana de Recerca i Relacions Institucionals

Awards

2021 | Generalitat de Catalunya | Premi Vicens-Vives a la qualitat docent universitària

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Humanities: Modern Thinking Degree in Sports Sciences

History and anthropology of education Degree in Teacher Training for Preschool Education

Practicum I: Design of the educational intervention Degree in Teacher Training for Preschool Education

Practicum III: ethics, deontology and professional skills Degree in Teacher Training for Preschool Education

Seminar III Degree in Teacher Training for Preschool Education

Final degree project Degree in Teacher Training for Primary Education

History and anthropology of education Degree in Teacher Training for Primary Education

Practicum I: Design of the educational intervention Degree in Teacher Training for Primary Education

Final degree project II: English Degree in Teacher Training for Primary Education

Final degree project: English Degree in Teacher Training for Primary Education

Doctoral and Master's degrees

Bases and new models of pedagogical innovation and educational leadership in the 21st century University Master's Degree Course in Leadership of Pedagogical Innovation and Management of Educational Centres

Research groups

Recognised/Established Researcher | Research Group on Psychology, Person and Context Institut de Recerca en Innovació Educativa i Lideratge

logo

Excellence is the future