PO0L0ZA

MarcosPoloLópez

marcospl@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Periodisme

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Publicitat i Relacions Públiques