LS0F0HA

MarcLlinàsFolch

marclf@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management)

Grau en Gestió Esportiva

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)