MZ0F0RI

Josep OriolMartínezFerrer

joseoriolmf@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Mencions als graus de FPCEE

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Gestió Esportiva