OE0Y0WE

José MariaOlaveLumbreras

josemariaol@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport