SA0M0SJ

José JoaquinSerrabonaMas

joaquimsm@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Títol d'Expert Universitari en Intervenció en Adopció

Grau en Educació Infantil

Diploma d'Especialització Universitària en Psicomotricitat