VS0N0OO

JoanVallsNavarro

joanvn@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport