SA0Q0YG

IngridSalaBars

ingridsb@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Grau en Educació Infantil

Mencions als graus de FPCEE

Màster Universitari en Psicopedagogia