SA0J0ZR

CarlotaSubiranaJiménez

carlasj@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Comunicació Audiovisual