FS0G0ZW

Antón MariaFígulsGómez

antonmariafg@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE