SQ0M0ND

AndreuSolàMartín

andreusm@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Estudis Avançats d'Afers Internacionals

Grau en Relacions Internacionals