CE0S0AC

VictorCabréSegarra

victorcs@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària