Actualització/especialització en alimentació vegetariana (Edició 2020-21)

Crèdits 1 ECTS
DireccióDra. Imma Palma
CoordinacióDra. Isabel Fernandez
Preinscripció Obert
Preu 150€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada (Edició 2020-21)

Fitxa del curs

Títol: Actualització/especialització en alimentació vegetariana.
Direcció: Dra. Imma Palma.
Coordinació: Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu.
Destinataris: titulats en Nutrició Humana i Dietètica, així com estudiants de 3r i 4t curs del Grau. En cas que quedin places vacants, s’obrirà als titulats d'Infermeria, Fisioteràpia i Farmàcia.
Preu: 150€. 
Descompte (no acumulatiu) del 15% en el preu de la matrícula a: alumni, estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*.
Places: 25. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: 4, 5, 11, 12, 18 i 19 de març 2021.
Horari: dijous i divendres de 16 a 20h.
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona.

Presentació

El nombre de persones que segueix una alimentació vegetariana està augmentant, així com les consultes mèdiques i a dietistes-nutricionistes. Per una banda, la formació de grau en aquesta matèria en la majoria de carreres sanitàries és clarament insuficient per atendre de forma rigorosa i ètica les demandes i necessitats d’aquest col·lectiu. Per l’altra, sovint apareix als mitjans de comunicació i a les xarxes socials informació relacionada amb el vegetarianisme que resulta controvertida, alarmista i sovint poc recolzada per l’evidència científica. Això pot generar inquietud i preocupació entre els professionals sanitaris, que cal resoldre amb una formació actualitzada en alimentació i nutrició vegetariana.

Objectius

 • Potenciar la formació en les recomanacions dietètiques en alimentació vegetariana en base a les evidències científiques més actuals, tenint en compte els tipus de dietes vegetarianes habituals al nostre entorn i el perfil de les persones que sol·licita assessorament.
 • Saber aplicar i manejar els recursos disponibles: taules de composició d’aliments, espais web, bibliografia, etc.
 • Reconèixer els nutrients clau en l’alimentació vegetariana i conèixer les seves vies d’obtenció i biodisponibilitat.
 • Conèixer les particularitats, composició, racions...  dels aliments clau en la dieta vegetariana.
 • Adaptar les pautes alimentàries en la dieta vegetariana en persones adultes sanes, a diferents edats, situacions fisiològiques i patològiques (embaràs, infància, gent gran, patologies, esport, etc.).

Programa

 • Sessió 1. Introducció al vegetarianisme. Nutrients clau en la dieta vegetariana. 
 • Sessió 2. Aliments d’interès en l’alimentació vegetariana. 
 • Sessió 3. Recomanacions  generals en persones adultes sanes.
 • Sessió 4. Recomanacions alimentàries, nutricionals i dietètiques en diferents etapes de la vida. 
 • Sessió 5. Recomanacions alimentàries, nutricionals i dietètiques en  situacions especials i patologies.
 • Sessió 6. Cerca d’evidència científica sobre alimentació i nutrició en el vegetarianisme. 

Professorat

 • Maria Manera: Dietista-Nutricionista. Màster en Medicina Preventiva i Promoció de la Salut. Dietista col·laboradora del PAAS (Pla Integral per a la Promoció de la Salut mitjançant l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya).
 • Maria Blanquer: Dietista-Nutricionista. Màster en Salut Pública. Col·laboradora de la UVE (Unión Vegetariana Española). Dietista col·laboradora del PAAS (Pla Integral per a la Promoció de la Salut mitjançant l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya).
 • Eduard Baladia: Dietista-Nutricionista. Responsable del “Centro de Análisis de la Evidencia Científica  de la Academia Española de Nutrición y Dietética”. Fundador de la “Red de Nutrición Basada en la Evidencia (RED-NuBE)".
 • Julio Basulto: Dietista-Nutricionista. Professor associat de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic. Autor i coautor de diverses publicacions.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE), bsalutsioeinfor@blanquerna.edu, fent constar en l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu