Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )
AQU

Informe favorable per a l’acreditació dels graus en Fisioteràpia, en Infermeria i en Nutrició Humana i Dietètica

30 d’abril de 2024

AQU Catalunya ha emès l’informe favorable per a l’acreditació dels graus en Fisioteràpia, en Infermeria i en Nutrició Humana i Dietètica que imparteix la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

AQU Catalunya té, entre les seves funcions, l'emissió d’informes d’acreditació de les titulacions universitàries, per comprovar, a partir d'una visita externa, que les titulacions s’estan desenvolupant de manera adequada. És un procés que han de superar totes les titulacions universitàries oficials que s’imparteixen en centres no acreditats institucionalment abans dels sis anys des de la seva verificació inicial o darrera acreditació per continuar formant part de l’oferta formativa.

La Comissió Específica de Ciències de la Salut de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) d’AQU Catalunya ha emès els informes favorables dels graus en Fisioteràpia, en Infermeria i en Nutrició Humana i Dietètica que s’imparteixen a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i que han obtingut l’informe favorable després que s’hagi realitzat la visita externa al campus de la universitat, que evidencia el funcionament adequat d’aquests estudis. Al portal EUC Informes hi trobareu els informes d’acreditació emesos per AQU Catalunya corresponents a les següents titulacions:

AQU Catalunya tramet els informes d’acreditació al Consejo de Universidades, que és l’òrgan responsable de resoldre el procés d’acreditació. AQU Catalunya publica els resultats de l’acreditació i emet el segell i el certificat d’acreditació de la titulació corresponent, disponibles a EUC Estudis, portal web amb tota la informació sobre la qualitat de les titulacions universitàries oficials de Catalunya.

Notícies relacionades

logo

Excel·lència és futur