Expert Universitari en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

Durada octubre 2020 - juny 2021
Horari semipresencial
Crèdits 29 ECTS
DireccióDani Martí, PT, PhD
Elena Gimeno, PT, PhD
Preinscripció tancada
Preu matrícula 2610€
masters-i-postgraus-url

Curs 2020-2021 tancat. Places esgotades

Col·labora:


Una formació específica, intensiva i innovadora

Aquest títol d’expert universitari, semipresencial, està enfocat en l’abordatge de patologies cardiorespiratòries del pacient adult (crònic, crític i agut), combinant classes i activitats online amb 6 mòduls presencials pràctics. Es tracta d’una formació que incorpora un mètode innovador, amb unes especificitats úniques, respecte d’altres cursos que s’ofereixen actualment.

1) Distribució particular del temari. El curs no segueix una programació linial, s’aborden simultàniament diferents temàtiques i és l’estudiant qui marca l’itinerari a mesura que ho necessiti, per resoldre casos clínics o participar activament en simulacions i tallers pràctics.

 2) Metodologia docent original i innovadora. La formació es divideix en tres grans blocs metodològics i es pot dur a terme, segons les indicacions del professorat, de manera individual o col·lectiva:

  • Treball dirigit online. Tot i que es tracta d’una formació online es realitzen diferents tipus d'activitats (ex: fòrums de discussió tutoritzada, classes interactives, resolució de problemes en línia) on és imprescindible la participació, aportació i motivació. Això és possible perquè la responsabilitat de l'alumnat no és cap a la figura del docent sinó cap a la resta dels seus companys de curs i/o d'equip.
  • Treball autònom. Aquest tipus de treball és l'individual de cada estudiant. Consisteix en l'adquisició de coneixement mitjançant visionat de vídeos, xerrades, presentacions, recerca i lectura d'evidència científica, etc. Tot enfocat a entendre i integrar coneixements per poder afrontar els diferents reptes que es plantejaran durant el curs.
  • Treball presencial. El treball presencial es du a terme, puntualment, en format de masterclass, en classes invertides (flipped classroom), tallers, discussió de continguts, casos clínics, simulacions, etc, i en grups reduïts però guiats per un professor-tutor assignat a cada grup.

3) Sistema d’avaluació modernitzada. Es tracta d’una formació completament diferent al que és habitual i, per tant, també la manera d'avaluar. L’objectiu no és que l'alumnat tregui bones notes en un examen sinó que integri els coneixements i, sobretot, que participi activament i constructivament en totes les activitats. Per això, s’utilitzen diferents mètodes d'avaluació: des d’autotests o preguntes interactives fins a la valoració, per part del tutor assignat, del grau d'implicació-participació de cada alumne.

Destinataris

Titulats en Fisioteràpia.

Segueix-nos a twitter: @TIDEX_FCR