Durada 1 any
Horari De dilluns a dijous, 18-21h
Crèdits 60 ECTS
Direcció Dr. Francesc Vilallonga, Francesc Escribano
Preinscripció

Preu 6995€
masters-i-postgraus-url

Objectius

L'objectiu del Màster és formar professionals en el lideratge dels equips i dotar-los dels coneixements necessaris sobre el funcionament del mercat i del sector audiovisual. Preparar aquests professionals per a excel·lir en la Producció Executiva, entesa bàsicament com un procés complex que té com a finalitat detectar el talent, aprendre a gestionar-lo i, finalment, saber vendre aquest talent.

Per a assolir aquests objectius es planteja un Màster eminentment pràctic, permanentment connectat amb les dinàmiques i tendències del sector audiovisual. El Màster comptarà amb la participació dels millors professionals del sector i amb la implicació directa i continuada de les productores audiovisuals de referència a Catalunya agrupades en PROA (Productors Audiovisuals Federats), la principal Federació de productors del sector.