Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Els ambients preparats al segon cicle d'Educació Infantil (3-6)

Curs tancat

Escola d'estiu 2023
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català
 • Durada
  30 h
 • Data d'inici
  10 de juliol del 2023
 • Horari

  De dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h

 • Places
  25
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

Cada vegada resulta més evident la necessitat de noves metodologies aplicables a les nostres aules que fomentin un aprenentatge significatiu, amorós i respectuós amb les necessitats de desenvolupament, les característiques personals i els ritmes interns de cada infant.

L’aprenentatge mitjançant els ambients preparats a l’escola, resulta ser una metodologia que fa possible aquesta perspectiva d’acompanyament i educació. Tot i que no és una eina precisament acabada de crear, la seva aplicació a les aules esdevé encara avui en dia una proposta innovadora i força desconeguda per a molts docents.

María Montessori (1870-1952) amb la seva pedagogia va introduir el concepte d’ambient preparat, entès com un àmbit curosament organitzat per a que l’infant pugui moure’s en llibertat de manera autònoma i auto-dirigida esdevenint així subjecte actiu del seu propi aprenentatge.

Des d’aquesta perspectiva Montessori va dissenyar ambients preparats que responguessin a les necessitats de desenvolupament dels infants tant en l’àrea social, com en l’emocional i en la intel·lectual i adequant-se a cada etapa evolutiva de creixement.

Els ambients preparats són segurs i ordenats, amb materials disponibles i accessibles per afavorir el desenvolupament de cada infant a l’hora que es respecten les seves necessitats autèntiques i el seu propi ritme intern. Gràcies a la seva senzillesa i bellesa, resulten atractius, clars i entenedors per a les nenes i els nens.

Des d’aleshores ençà, altres pedagogs i persones dedicades a l’acompanyament respectuós com per exemple Mauricio i Rebecca Wild, han portat a la pràctica aquesta metodologia a les aules i fins i tot amb anys d’investigació i de pràctica, han aprofundit en la creació d’ambients preparats i relaxats per als infants.

Partint de l’anàlisi de les necessitats autèntiques i de desenvolupament dels infants dels 3 als 6 anys, al llarg del curs aprofundirem en l’origen i raó d’existència dels ambients preparats, així com farem referència als cinc grans aspectes a tenir en compte per a crear-los: l’organització i gestió dels espais físics; el rol del docent acompanyant dels infants en el seu desenvolupament; la riquesa de la relació i convivència amb infants de diferents edats; els materials que composen cada ambient preparat; les dinàmiques i rutines que regeixen el seu funcionament i els diferents processos d’avaluació que hi podem aplicar.

Mitjançant activitats pràctiques d’investigació, d’experimentació i d’autoreflexió dels docents participants al curs, anirem familiaritzant-nos amb aquesta metodologia fins a arribar a fer possible que per sí mateixos puguin dissenyar un ambient preparat aplicable a la seva escola o ambient professional.

També il·lustrarem aquesta pràctica mostrant exemples reals de l’aplicació dels ambients preparats en diferents propostes educatives existents, així com podrem aprofundir en el rol del docent en aquests ambients mitjançant la tècnica de rol-planying i partint de dubtes i casos reals aportats pels propis participants o per la formadora.

“L’aprenentatge només apareix si es realitza quan a cada etapa de desenvolupament hi ha relacions d’amor i respecte en un context relaxat, sense perills, sense exigències i ple d’ofertes per a viure interaccions concretes.”

Objectius

Conèixer la didàctica, funcionament i factors de creació i execució dels ambients preparats i relaxats en al segon cicle d’Educació infantil.

Conèixer i identificar les necessitats autèntiques dels infants en l’etapa dels tres als sis anys acords al seu moment de desenvolupament i a la seva etapa evolutiva.

Capacitar als docents i altres professionals per crear un ambient preparat en el seu context real de treball diari.

Tenir eines d’observació i d’avaluació dels processos d’aprenentatge assolits pels infants dins del context dels ambients preparats a l'escola.

Docent

Meritxell Giralt Espinós. Mestre d’Educació Infantil, Primària i Educació Especial. Psicomotricista educativa i terapèutica. Terapeuta sistèmica. Educadora de Massatge Infantil. Formada en Pedagogia Viva i Conscient. Especialista en acompanyament respectuós, creació d’ambients preparats, materials manipulatius i pedagogia Montessori.

Metodologia

 • Combinació de teoria i pràctica.
 • Es partirà d’exemples reals aportats pels propis participants del curs i per la formadora del mateix.
 • Exercicis de rol playing.
 • Debats, posades en comú i activitats d’anàlisi i extracte de conclusions conjuntes.
 • Anàlisi de casos.
 • Documentació exemplificadora de projectes educatius en ús de la pràctica d’ambients preparats.
 • Experimentació amb materials manipulatius amb finalitat pedagògica.
 • Processos creatius i d’autoprojecció docent.
 • Treball en grup: "Procés de creació d'un ambient preparat i relaxat".

Amb el suport del Departament d'Educació

Continguts

Mòdul 1:

 • Anàlisi de la necessitat de canvi de paradigma educatiu i contextualització de l'estructura pedagògica del treball per ambients preparats i relaxats.
 • Els pilars de l’aprenentatge significatiu.
 • Definició d’ambient preparat.
 • Un tomb pel món educatiu: mostra d’experiències educatives amb ambients preparats.
 • Activitat de grup: Què se'ls desperta davant l'idea d'implementar l'aprenentatge en ambients preparats a la seva escola?
 • Origen dels ambients preparats i recorregut històric fins a l’actualitat: : biologia, neurociència, psicologia i pedagogia viva i activa.
 • Presentació de la carpeta compartida del curs amb material complementari.

Mòdul 2:

 • Activitat en grup: anàlisi de les necessitats autèntiques i de desenvolupament dels infants en l’etapa 3-6.
 • Presentació d'experiència pedagògica: Fundación Pestalotzzi.
 • L'organització dels ambients preparats: dimensió funcional; dimensió temporal; dimensió relacional i dimensió física.
 • Presentació del treball en grup: descripció del centre educatiu, definició d’ambient, definició de l’organització dels ambients.
 • Inici del treball en grup: elecció del grup i de l'ambient. Dimensió funcional (part A) i dimensió temporal.

Mòdul 3:

 • El rol del docent en un ambient preparat. Investigació pràctica i conclusió.
 • Activitat: rol playing rol del docent.
 • Mostra d’una experiència educativa on els infants aprenen amb ambients preparats i relaxats.
 • Els materials manipulatius no estructurats, estructurats i semi-estructurats.
 • Mostra de materials manipulatius vinculats als ambients de llenguatge i de medi.
 • Activitat: taller experimental amb materials manipulatius.
 • Treball en grup: dimensió relacional i dimensió física.

Mòdul 4:

 • Els ambients preparats i el currículum.
 • L’avaluació i el seguiment de l’adquisició dels aprenentatges en els ambients preparats.
 • Activitat d'anàlisi en grup d'exemples de mètodes d'avaluació de diferents centres educatius.
 • La documentació.
 • Activitat: presentació de materials manipulatius vinculats als ambients de: llenguatge, artístic, música, llum i ombra, joc simbòlic, mini mons i construccions.
 • Treball en grup: dimensió física i dimensió funcional (part B-programació curricular, seqüenciació i avaluació de l’ambient).

Mòdul 5:

 • Entrega i retorn pedagògic de cada treball de grup.
 • Activitat: creació d'un material manipulatiu en grup.
 • Supervisió del procés de creació i exposició.
 • Posada en comú.
 • Avaluació del curs.
 • Exercici d’autoavaluació de la participació en el curs.
 • Tancament.

Altres informacions

 • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs es considera formació permanent del professorat no universitari.
 • Per obtenir el certificat corresponent cal fer totes les activitats en línia proposades.
 • Només es retornarà l’import de la inscripció en cas d’anul·lació dels cursos per part de l’organització.
 • Per a la realització dels cursos caldrà un mínim de 10 persones.
 • La preinscripció i/o la matrícula podran quedar obertes fins al termini indicat o fins que se n'exhaureixin les places disponibles.
 • Els estudiants de la FPCEE Blanquerna podran demanar el reconeixement de crèdits. Demaneu-ne més informació a la Secretaria de l’Escola d’Estiu.
 • Un cop feta la matrícula al curs, no es permetrà cap canvi. És responsabilitat de l'inscrit fer-la correctament.

Inscripció al curs

La inscripció es podrà realitzar des del 20 de març i fins al 25 de juny de 2023 a través de l'enllaç que trobareu a l'angle dret de la pàgina.

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula.

85 €
30 h (presencial)

Amb el finançament de la Generalitat de Catalunya

Anul·lació de cursos

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries.

logo

Excel·lència és futur